menu
Διασχιστική διαταραχή

Η διασχιστική διαταραχή περιγράφει κάποια διάσπαση ή διάσχιση στις βασικές μνημονικές ή αντιληπτικές λειτουργίες ενός ατόμου και μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα πλαίσια του ατόμου είτε απρόσμενα και έντονα, είτε βαθμιαία και κλιμακωτά.

Οι τύποι της διασχιστικής διαταραχής είναι οι εξής:

 • Διασχιστική Αμνησία: απώλεια μνήμης για βιογραφικές πληροφορίες (όνομα, επάγγελμα, οικογένεια) ή για πρόσφατα σημαντικά γεγονότα έπειτα από τραυματικά ή έντονα στρεσογόνα γεγονότα, όπως π.χ. πολεμικές μάχες, φυσικές καταστροφές, κακοποίηση, θάνατο, απόπειρες αυτοκτονίας ή εκρήξεις βίας και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

  Η αμνησία μπορεί να είναι περιγεγραμμένη (αδυναμία μνημονικής ανάκλησης των πρώτων λίγων     ωρών που ακολουθούν ένα έντονο γεγονός), εκλεκτική (μνήμη για ορισμένα αλλά όχι όλα τα γεγονότα που συνέβησαν σε μια περιγεγραμμένη περίοδο), γενικευμένη (αδυναμία μνημονικής ανάκλησης όλης της ζωής του ατόμου), συνεχής (παρελθόν και παρόν του ατόμου) και συστηματοποιημένη (απώλεια της μνήμης για συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών).

  Η αμνησία εγκαθίσταται ξαφνικά και μπορεί να διαρκέσει από λεπτά ως μέρες ή και περισσότερο (χρόνια αμνησία). Η λύση της αμνησίας είναι συνήθως απότομη αλλά όταν διαρκεί για χρόνια, η ενθύμηση επέρχεται βαθμιαία.
   
 • Διασχιστική Φυγή: ξαφνικό απροσδόκητο ταξίδι μακριά από τον τόπο διαμονής ή εργασίας       που συνοδεύεται από απώλεια μνήμης για τις βασικές πληροφορίες ή από ανάληψη μίας νέας ταυτότητας με πλαστά στοιχεία.

  Η διασχιστική φυγή συνήθως διαρκεί λίγο, το ταξίδι φαίνεται άσκοπο και οι κοινωνικές σχέσεις του ατόμου είναι λίγες ή αποφεύγονται. Επίσης, υπάρχει και πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως καταθλιψη, χρήση ουσιών ή διαταραχή μετατραυματικού στρες και αρνητικών συμπτωμάτων, όπως ενοχές, ντροπή και αυτοκτονικές σκέψεις.
   
 • Διασχιστική διαταραχή ταυτότητας: η ύπαρξη δύο ή περισσότερων ξεχωριστών προσωπικοτήτων (ταυτοτήτων), με ξεχωριστά σχήματα αντίληψης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

  Κάθε μία από αυτές τις προσωπικότητες έχει ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο αντίληψης, συμπεριφοράς και σχέσεων με το περιβάλλον. Επίσης, κάθε μια κυριαρχεί και ελέγχει τη συμπεριφορά του ατόμου σε διαφορετικές περιόδους ενώ η  μετάβαση από τη μια προσωπικότητα στην άλλη συχνά είναι ξαφνική και απότομη ή συχνά συνδέεται από στρες ή κεφαλαλγία.

  Τόσο στο σύστημα DSM και όσο και στο ICD, η συγκεκριμένη διάγνωση προϋποθέτει τουλάχιστον δύο διακριτές προσωπικότητες, κάθε μια από τις οποίες αναλαμβάνει περιοδικά τον έλεγχο της συμπεριφοράς του ατόμου και συνοδεύεται με ταυτόχρονη απώλεια της μνήμης που δεν εξηγείται με φυσιολογική λήθη.
   
 • Διαταραχή αποπροσωποίησης: το άτομο αναφέρει ότι η πνευματική του δραστηριότητα, το σώμα του και το περιβάλλον του έχουν αλλάξει ως προς την ποιότητά τους και δε νοιώθει πραγματικός αλλά απόμακρος με αυτοματοποιημένη συμπεριφορά. Με απλά λόγια, το άτομο νιώθει σαν εξωτερικός παρατηρητής των ψυχικών του λειτουργιών ή του σώματος του, σαν να υπάρχει ή να κινείται μηχανικά, σαν ρομπότ ή σαν να είναι μέσα σε όνειρο ή μέσα σε ταινία.

  Στη συγκεκριμένη διαταραχή, το άτομο δεν έχει τον έλεγχο των κινήσεων και των σκέψεων του και κυριαρχείται από το φόβο παράνοιας ή απώλειας του μυαλού του.

  Τα επεισόδια αποπροσωποποίησης έχουν ποικίλη διάρκεια, από δευτερόλεπτα μέχρι ώρες, μέρες, βδομάδες ή και χρόνια.Η πορεία της διαταραχής μπορεί να είναι χρόνια και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις, οί περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με στρεσογόνα γεγονότα π.χ. τη διακοπή κάποιας σχέσης.
   
 • Διασχιστική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς: βασικό χαρακτηριστικό είναι κάποιο διασχιστικά σύμπτωμα (επίδραση στις λειτουργίες της συνείδησης, μνήμης, ταυτότητας ή αντίληψης του περιβάλλοντος), που δεν πληροί τα κριτήρια για καμιά συγκεκριμένη Διασχιστική Διαταραχή.

ΠΗΓΕΣ:
http://www.psychologia.gr/disorders/diasxist%20.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/Διασχιστική_διαταραχή_ταυτότητας